Skip to main content

Table 5 Intraclass correlation coefficients of the Malay Brief Illness Perception Questionnaire

From: Validity and reliability of a Malay version of the brief illness perception questionnaire for patients with type 2 diabetes mellitus

MBIPQ Item, (n) 2 weeks, (n) 4 weeks, (n)
Consequences (n = 324) 0.677** (n = 100) 0.680** (n = 133)
Timeline (n = 320) 0.697** (n = 98) 0.582** (n = 133)
Personal Control (n = 322) 0.387* (n = 99) 0.685** (n = 133)
Treatment Control (n = 322) 0.569** (n = 100) 0.671** (n = 133)
Identity (n = 321) 0.498** (n = 100) 0.664** (n = 132)
Concern (n = 322) 0.687** (n = 100) 0.781** (n = 131)
Understanding (n = 324) 0.462** (n = 100) 0.664** (n = 132)
Emotional Response (n = 322) 0.652** (n = 100) 0.610** (n = 132)
  1. * p value <0.05, ** p value <0.01